Phimed – Recepta na Twoje Finanse

logo 3

Ubezpieczenie OC, a forma zatrudnienia lekarza

Data dodania: 24.07.2023    Czas czytania: 5 min 

Ubezpieczenie OC, a forma zatrudnienia lekarza

Rodzaj ubezpieczenia OC lekarza zależy od formy zatrudnienia, w ramach której udziela on świadczeń zdrowotnych. Rozpoczynając karierę, zazwyczaj mamy do wyboru 3 podstawowe formy zatrudnienia:

  1. indywidualną praktykę lekarską (IPL, działalność gospodarcza, tzw. kontrakt),
  2. umowę o pracę,
  3. umowę cywilno-prawną (zazwyczaj umowę zlecenia).
Forma zatrudnienia narzuca nam po części rodzaj dostępnego ubezpieczenia OC. Samo ubezpieczenie jest natomiast niczym innym, jak przeniesieniem finansowej odpowiedzialności za zdarzenia z naszym udziałem na towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29. kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej możemy zabezpieczyć się dodatkowo, zawierając umowę OC dobrowolnego. W przypadku umów cywilno-prawnych zabezpiecza ono roszczenia pacjenta podobnie jak OC obowiązkowe w ramach IPL. Różnica polega natomiast na zasadach tworzenia ogólnych warunków umowy. Nie istnieje bowiem rozporządzenie, które regulowałoby je w jakikolwiek sposób. W przypadku umowy o pracę zabezpiecza ono z kolei w rzeczywistości naszą odpowiedzialność regresową względem pracodawcy.

Wszystkie powyższe rodzaje ubezpieczeń OC lekarza oraz ich możliwe rozszerzenia opisane są w kolejnych artykułach, do zapoznania z którymi serdecznie Was zapraszamy. Dowiecie się tam, jak skonstruować dobrą polisę OC lekarza oraz na jakie zapisy zwracać szczególną uwagę.

Przeczytaj również

Ubezpieczenie od utraty dochodu, znane także jako ubezpieczenie niezdolności do pracy lub ubezpieczenie utraty zarobków, to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni osobę

Po zakończeniu stażu lekarz, uzyskuje pełne prawo do wykonywania zawodu i może w dowolny sposób poprowadzić swoją dalszą karierę. Jedną z częściej wybieranych ścieżek

Scroll to Top