Phimed – Recepta na Twoje Finanse

Polisa OC lekarza stażysty


Co swym zakresem obejmuje polisa?

 1. OC dobrowolne
  Stanowi formę przerzucenia odpowiedzialności finansowej za popełnione błędy medyczne na towarzystwo ubezpieczeniowe. Realnie więc w przypadku umowy stażowej zabezpiecza możliwość regresu na nas do wysokości 3-krotności przysługującego wynagrodzenia (brutto łącznie z dodatkami i dyżurami) za każde zdarzenie. To ubezpieczenie zapewni nam także ochronę w przypadku uszkodzenia użytkowanego na stażu sprzętu i regresu ze strony pracodawcy. Więcej informacji o odpowiedzialności na stażu podyplomowym tutaj.

 2. Ochrona za szkody powstałe wskutek naruszenia praw pacjenta
  W przypadku zdarzenia będącego wynikiem naruszenia prawa Pacjenta nie chroni nas samo ubezpieczenie OC. Jednocześnie jest to najczęstszy powód uznawanych sądownie roszczeń, będących podstawą do wypłaty na rzecz pacjenta. Więcej o prawach Pacjenta dowiesz się tutaj.

 3. Ochrona prawna
  Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak wysokie potrafią być koszty poniesione w związku z ochroną kancelarii prawnej. Niejednokrotnie potrafią zrównać się z zasądzonym odszkodowanie, a co więcej, byśmy musieli je ponieść, wcale nie są konieczne ani realne popełnienie błędu, ani nawet rozprawa sądowa. Wystarczy, że trafimy na Pacjenta, który poczuje się w jakiś sposób zawiedziony sytuacją związaną z udzielanym świadczeniem i będzie miał na tyle determinacji, by walczyć o swoje, nie zawsze słuszne, racje. Ochrona prawna pokryje Ci koszty związane z zastępstwem procesowym (reprezentacją adwokata) jak i da możliwość konsultacji i reprezentacji jeszcze na etapie rozmów z pacjentem. Umożliwi także zadawanie pytań mecenasom i radcom prawnym, a w ochronie życia prywatnego także doradcom podatkowym oraz otrzymywanie zwrotnie opinii sygnowanych przez kancelarię Lex Secure.

 4. NNW – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  „Wypadki chodzą po ludziach”. Z tym znanym powiedzeniem spotkał się chyba każdy z nas. Także pracodawca zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z nieszczęśliwymi wypadkami. Stąd też szpitale coraz częściej wymagają od pracowników posiadania odpowiedniej polisy. Najczęściej z prośbą o przedstawienie ubezpieczenia NNW spotkacie się w trakcie realizacji staży zewnętrznych i niektórych kursów stacjonarnych. Miejcie jednak na uwadze, że by wypłata w razie uszczerbku na zdrowiu stanowiła realne zabezpieczenie dla Was samych, warto pomyśleć o pełniejszej jej formie niż ta grupowa. By dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym doradcą tutaj.

 5. Ochrona HIV/WZW
  Ta część polisy zapewnia nam świadczenie w razie zakażenia wirusem HIV/HCV/HBV. Koszty badań i leków poekspozycyjnych ponosi bowiem pracodawca.

  Również w tym roku przygotowaliśmy dla Was
  dwa warianty ubezpieczenia:

 6. Ubezpieczenie dla tych, którzy chcą mieć podstawową ochronę na dobrym poziomie, akceptowaną przez szpitale (razem z NNW i ubezpieczeniem poekspozycyjnym HIV/WZW w pakiecie) i pełnym zakresem ochrony prawnej w życiu ZAWODOWYM:
 • składka za 13 m-cy od jednej osoby w OC 49,84 zł (zastosowana 35% zniżka) SU: 10 000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie
 • składka za 13 m-cy od jednej osoby w Ochronie Prawnej 58,57 zł (zastosowana 70% zniżka)
 • składka za 13 m-cy od jednej osoby w HIV/WZW 71,59 zł (zastosowana 70% zniżka)

Łączna składka: 180 zł/13 msc

 • postanowienia dodatkowe:

Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie klauzula nr 9 naruszenie praw pacjenta – podlimit SG 5000/5000 EUR dla każdego stażysty


2. Ubezpieczenie dla tych, którzy chcieliby mieć ochronę na wyższym poziomie, z wyższymi sumami ubezpieczeń zarówno w samym OC, jak i klauzulach dodatkowych (klauzula 9- naruszenie praw pacjenta), a także pełnym zakresem oferowanym przez towarzystwo ochrony prawnej w życiu ZAWODOWYM i PRYWATNYM (możliwość konsulltacji w kwestii umów prywatnych zgodnie z OWU, takich jak chociażby leasing auta, zdarzenia komunikacyjne, wynajem/zakup nieruchomości etc.):

 • składka za 13 m-cy od jednej osoby w OC 99,79 zł ( zastosowana 35% zniżka) SU: 12.500 EUR na jedno i 25 000 EUR na wszystkie zdarzenia łącznie.
 • składka za 13 m-cy od jednej osoby w Ochronie Prawnej 94,37 zł ( zastosowana 70% zniżka) – ochrona prawna w życiu zawodowym i prywatnym
 • składka za 13 m-cy od jednej osoby w HIV/WZW 124,74 zł ( zastosowana 70 % zniżka) – wariant B2 NNW: 25 000
 • Łączna składka: 318,97 zł/ 13 msc
 • postanowienia dodatkowe:

Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie klauzula nr 9 naruszenie praw pacjenta – podlimit SG 10000/25000 EUR dla każdego stażysty


W obu grupach polisę opłacić będzie można aż do 15.12.2024, jednocześnie posiadając ochronę od 1.10.2024 przez 13 miesięcy stażu. Dzięki temu polisę będzie można opłacić de facto z wynagrodzenia za staż.

Polisa wraz z OWU do pobrania dostępne będą wkrótce tutaj.


Jako uzupełnienie powyższej polisy warto także rozważyć ubezpieczenie podróżne Inter Tour. Polisa ta pokryje Wam koszty potencjalnego leczenia w trakcie zagranicznych wojaży urlopowych jak również uczestnictwa w zagranicznych konferencjach i szkoleniach. By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym doradcą tutaj.

By dołączyć do polisy grupowej należy także zapisać się do OZZL tutaj.

Członkostwo dla lekarzy stażystów jest bezpłatne i nie wiąże się żadnymi dodatkowymi obowiązkami. W każdej chwili można również z niego zrezygnować, natomiast biorąc pod uwagę, co dzieje się aktualnie z ochroną zdrowia w Polsce, pamiętajcie, że tylko w naszej jedności siła i realna możliwość zmian na lepsze. Dlatego zachęcam do pozostania w Związku i aktywnego udzielania się na rzecz naszej lekarskiej społeczności.

Ponadto Związek zapewnia:

 • ochronę i reprezentację prawną w sporach dotyczących zawodu,
 • Zespół Kryzysowy, który nigdy nie zostawi Was samych w trudnej sytuacji w pracy,
 • Wsparcie Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
Scroll to Top