Phimed – Recepta na Twoje Finanse

logo 3

Kredyt Hipoteczny, a Indywidualna Praktyka Lekarska

Data dodania: 22.09.2023     Czas czytania: 6 min 

Data dodania: 22.09.2023
Czas czytania: 6 min 

KREDYT HIPOTECZNY, A INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

Kredyt hipoteczny to rodzaj pożyczki udzielanej przez bank lub inną instytucję finansową w celu mieszkaniowym (najczęściej na zakup lub budowę nieruchomości). Oto kilka podstawowych informacji na temat kredytów hipotecznych:

  1. Cel kredytu hipotecznego: Kredyt hipoteczny jest udzielany głównie w celu zakupu nieruchomości, ale może być także wykorzystany do refinansowania istniejącego kredytu hipotecznego lub finansowania remontu nieruchomości.

  2. Zabezpieczenie hipoteczne: Kredyt hipoteczny jest zabezpieczony hipoteką na zakupionej nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku niespłacenia kredytu bank ma prawo przejąć nieruchomość.

  3. Okres kredytu: Kredyt hipoteczny ma długi okres spłaty. Zazwyczaj wynosi 10-30 lat. Okres ten można negocjować z bankiem, ale dłuższy okres spłaty może oznaczać niższe miesięczne raty, ale wyższy koszt całkowity kredytu.

  4. Oprocentowanie: Oprocentowanie kredytu hipotecznego może być stałe (czyli nie zmienia się przez 5 lat) lub zmienne (oprocentowanie może zmieniać się w zależności od zmian na rynku finansowym).

  5. Wkład własny: W większości przypadków banki wymagają, aby pożyczkobiorca wnosił wkład własny, czyli pewien procent wartości nieruchomości. Wkład ten zazwyczaj wynosi od 10% do 20% wartości nieruchomości. Najkorzystniejsze warunki banki oferują do kredytów z wkładem własnym na poziomie 20%.

  6. Zdolność i wiarygodność kredytowa: Bank ocenia zdolność i wiarygodność kredytową pożyczkobiorcy, aby określić, czy jest on w stanie spłacić kredyt hipoteczny. Wartość zależy od dochodów, historii kredytowej i innych czynników- więcej in formacji na ten temat znajdziesz tutaj.

  7. Koszty okołokredytowe: Oprócz samej kwoty kredytu, pożyczkobiorca musi pokryć różne koszty, takie jak prowizja banku, opłata notarialna, ubezpieczenia, wykonanie operatu szacunkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych itp. Te koszty mogą znacznie wpłynąć na koszt całkowity kredytu. Część z nich może być kredytowana, a część trzeba pokryć z własnych oszczędności.

Kredyt Hipoteczny- IPL

Prowadząc Indywidualną Praktykę Lekarską można starać się o uzyskanie kredytu hipotecznego, na podobnych zasadach, jak osoby na etacie. Szczegółowe warunki, które trzeba spełni są zależę od poszczególnego banku. Banki decydują również o dokumentach, które należy im dostarczyć  

Podstawowym wymogiem jest czas, . Zazwyczaj banki oczekują prowadzenia IPL przez okres 12-24 miesięcy przed złożeniem wniosku. W przypadku funkcjonowania IPL przez krótszy czas, uzyskiwany w ten sposób dochód nie będzie brany pod uwagę, podczas obliczania zdolności kredytowej.

Dochód z działalności gospodarczej obliczany jest na podstawie PIT za ubiegły rok/ubiegłe 2 lata oraz dokumentu potwierdzającego dochód za rok obecny np. Książka Przychodów i Rozchodów (w przypadku IPL rozliczanego na zasadach ogólnych) lub Ewidencja Przychodów, dla osób „na ryczałcie’. Drugi sposób opodatkowania działalności sprawia, że uzyskanie kredytu hipotecznego jest trudniejsze.

Warto pamiętać, że proces uzyskania kredytu hipotecznego może być skomplikowany, dlatego ważne jest dokładne zrozumienie warunków i wymagań oraz porównywanie ofert różnych banków przed podjęciem decyzji. Dobrym pomysłem jest także skonsultowanie się z doradcą finansowym aby uzyskać profesjonalną radę i wsparcie. 

Dobrym pomysłem jest również konsultacja ze specjalistą jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej
(lub rok przed planowanym kredytem), aby omówić formę opodatkowania.

Przeczytaj również

Ubezpieczenie od utraty dochodu, znane także jako ubezpieczenie niezdolności do pracy lub ubezpieczenie utraty zarobków, to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni osobę

Scroll to Top