Odpowiedzialność cywilna lekarzy

Dobrowolne OC lekarza

Dobrowolne OC Lekarza

W przypadku, gdy planujemy zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej, nie mamy ustawowego obowiązku zawarcia żadnej umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Wręcz przeciwnie. W przypadku roszczenia ze strony poszkodowanego pacjenta ponosimy odpowiedzialność finansową w pełnej wysokości, a jej zabezpieczeniem jest cały posiadany przez nas majątek.

Dobrowolne OC Lekarza Read More »

OC Lekarza

Obowiązkowe OC Lekarza

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29. kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Określa ono MINIMALNE sumy gwarancyjne oraz wszelkie wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy pamiętać, że suma gwarancyjna w niej zawarta będzie stanowiła naszą ochronę finansową w przypadku zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty, często wypłacanej poszkodowanemu pacjentowi przez wiele następnych lat.

Obowiązkowe OC Lekarza Read More »

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność i jakie roszczenia może wnieść pacjent?

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność i jakie roszczenia może wnieść pacjent?

Rozpoczynając pierwszą pracę, warto zawczasu przyjrzeć się kwestii odpowiedzialności prawnej lekarza. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje działania na rzecz pacjenta. Możemy wyróżnić 4 podstawowe rodzaje odpowiedzialności prawnej lekarza…

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność i jakie roszczenia może wnieść pacjent? Read More »

Scroll to Top