Phimed – Recepta na Twoje Finanse

Bezpieczny kredyt 2%- zdolność i wiarygodność kredytowa

Data dodania: 14.09.2023     Czas czytania: 4 min 

zdolność i wiarygodność

Nie sposób mówić o kredycie 2% bez omówienia tematu zdolności i wiarygodności kredytowej. Sposób w jaki są one wyliczane niczym nie różni się od zwyczajnej procedury. Jednak ze względu na niższe oprocentowanie, ta sama osoba, w tym samym banku wyższą zdolność osiągnie korzystając z kredytu 2%.

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik brany pod uwagę przez banki przy podejmowaniu decyzji  o przyznanie kredytu hipotecznego i określaniu jego warunków. Badając zdolność kredytową banki sprawdzają,  czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązane w wyznaczonym terminie. Jednocześnie sprawdzana jest wiarygodność, czyli na ile prawdopodobne jest to, że kredytobiorca faktycznie będzie spłacał swoje zobowiązanie.

Zdolność kredytowa:

Dochody:  miesięczne dochody, w tym wynagrodzenie z pracy, dochody z najmu, inwestycje i inne źródła przychodu. Im wyższe są dochody, tym większa szansa  na zaciągnięciu kredytu hipotecznego. W zależności od źródła dochodu, banki będą wymagać potwierdzenia za różny okres czasu  np. w przypadku etatu będzie to 3-6 miesięcy, a w przypadku JDG 12-24 miesięcy.

Koszty: banki biorą pod uwagę zadeklarowane miesięczne wydatki. Przy tych samych zarobkach, wyższą zdolność kredytową będzie miała ta osoba, której koszty życia są niższe.

Wkład własny : To suma własnych środków, przeznaczonych na zakup nieruchomości. Im wyższy wkład własny, tym wyższy kredyt można uzyskać. 

Rata kredytu hipotecznego : Banki analizują, czy miesięczna rata kredytu  mieści się w budżecie i czy kredytobiorcę będzie stać, aby tę ratę spłacać. Np. osoby która zarabia 6.000zł nie będzie stać na to, aby  przeznaczać na ratę 5.000zł, a dla osoby zarabiającej 20.000zł nie byłby to problem.

Stosunek DSR (wskaźnik zadłużenia do dochodów): Stosunek wysokości rat (raty obecnie posiadanych kredytów + rata z wnioskowanego kredytu) do dochodów. Im wskaźnik jest niższy, tym wartość jest wyższa.

Wiarygodność kredytowa- Scoring Bankowy

Obok zdolności kredytowej banki oceniają również wiarygodność, często jest ona nazywana Scoringiem Bankowym. W ramach scoringu banki biorą pod uwagę inne, „bardziej miękkie” czynniki, które może w dowolny sposób interpretować. Przykładowo bank może przyjąć interpretację, że osoba posiadająca dzieci, będzie bardziej pilnować spłaty kredytu, niż singiel, aby nie wylądować z dziećmi na bruku.

Historia kredytowa: To informacje dotyczące do tej pory posiadanych zobowiązań (kredyty, leasingi, raty 0%, karty kredytowe,…) i terminowości spłaty raty. Dla banków najbezpieczniejsza jest osoba, która w przeszłości posiadała kredyty i spłacała je terminowo, w drugiej kolejności osoba, która zobowiązań nigdy nie posiadała, a na końcu osoba, która miała problemy z terminowością spłaty. 

Stabilność zatrudnienia: Banki oceniają formę przychodu, okres na jaki umowa została zawarta i od kiedy trwa. Osoba pracująca od 5lat na podstawie Umowy o Pracę zawartej na czas nieokreślony w tej samej firmie, będzie uznana za „pewniejszą”, od osoby, która od 6 miesięcy pracuje na podstawie Umowy Zlecenia.

Wiek: oprócz analizy aktualnej sytuacji finansowej, banki myślą o przyszłej możliwości spłaty kredytu (zwłaszcza pod kątem emerytury, możliwości podjęcia dodatkowej pracy). Im starsza osoba, tym krótszy jest maksymalny czasu na jaki kredyt może zostać zawarty (większość banków stosuję zasadę, że ostatnia rata kredytu hipotecznego musi przypadać przed 70 urodzinami), a tym samym zdolność jest niższa.

Inne: Banki mogą brać pod uwagę również inne czynniki i w dowolny sposób je interpretować np.  stan cywilny, wykształcenie, zawód, ilość posiadanych dzieci i innych osób na utrzymaniu, miejsce zamieszkania,  posiadanie ubezpieczenia na życie,…

Każdy bank określa jakie kryteria będzie brał pod uwagę i jak będzie te kryteria (zwłaszcza jakościowe) interpretował. W związku z tym ta sama osoba, w tym samym czasie, może posiadać różną zdolność kredytową w zależności od banku.

Zdolność w zwykłym kredycie hipotecznym i kredycie 2%

W kredycie 2% koszty ponoszone przez kredytobiorce są niższe, automatycznie niższa jest też odsetkowa część raty. Dzięki czemu można spłacać wyższą część kapitału, czyli zaciągnąć wyższy kredyt.

Dla przykładu zdolność kredytowa małżeństwa, które nie posiada dzieci,  ani innych kredytów, przy założeniach
ON: Umowa o pracę na czas nieokreślony 4000zł
Ona: Umowa o pracę na czas nieokreślony 4000zł

W standardowym kredycie wynosi w okolicach 395 000zł, a w kredycie 2% (w tym samym banku)  500 000zł. Dla tego małżeństwa zdolność kredytowa jest wyższa o ok. 100 000zł, co stanowi ok. 25% zwykłego kredytu. Ta kwota jest znacząco zwiększa możliwości przy wyborze swojego przyszłego mieszkania. Korzystając z kredytu 2% można pokusić się o zakup większego mieszkania, w atrakcyjniejszej lokalizacji, lub wykończonego w wyższym standardzie.

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny zawsze warto zasięgnąć porady od doradcy finansowego,  aby dokładnie uwzględnić wymagania i dostępne opcje kredytowe. Aby umówić się na spotkanie ze specjalistą, wystarczy zarezerwować termin klikając w przycisk poniżej:

Przeczytaj również

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finan

Scroll to Top