Phimed – Recepta na Twoje Finanse

logo 3

Bezpieczny Kredyt 2% - rata, oprocentowanie i ograniczenia

Data dodania: 05.09.2023     Czas czytania: 5 min 

Bezpieczny kredyt 2%

Rata każdego kredytu składa się z 2 części: kapitałowej (o tę część pomniejsza się saldo zadłużenia)  oraz odsetkowej (odsetki naliczone od kapitału pozostałego do spłaty). Standardowo kredytobiorca decydując się na kredyt hipoteczny może zdecydować się ratę:

  • malejącą: w każdym miesiącu spłacana jest taka sama część kapitału i jednocześnie coraz mniejsza część odsetkowa, dzięki czemu w każdym miesiącu rata jest niższą
  • stałą: w początkowym okresie spłacane są głównie odsetki, z biegiem czasu spłacany kapitał rośnie.

Decydując się na ratę malejącą w początkowym okresie jest ona znacznie wyższa od raty stałej, ale całkowity koszt kredytu jest zdecydowanie niższy.

W kredycie 2%  kredytobiorca wyboru nie ma.  Przez pierwsze 10 lat (gdy naliczane są preferencyjne warunki kredytu) obowiązuje rata malejąca, a w pozostałym okresie rata stała. Taka połączona konstrukcja raty mocno utrudnia samodzielne obliczenia  w kalkulatorach kredytowych (np. chcąc zaplanować wcześniejszą spłatę kredytu niezbędna jest konsultacja ze specjalistą). Na dzień pisania artykułu można przyjąć, że rata w kredycie 2% jest niższa o ok. 1000zł   niż w standardowym kredycie hipotecznym na tą samą kwotę.

Przykład:  kwota kredytu: 500 000zł, okres: 30lat, przyjmując średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych na poziomie 8,46 różnica między ratą w kredycie 2%, a standardowym kredytem wyniesie 1187,34zł.

Standardowo oprocentowanie kredytu może być stałe (aktualizowane co 5 lat) lub zmienne, składające się z WIBOR/WIRON (aktualizowanych zazwyczaj co 3 miesiące wraz ze zmianami stóp procentowych ustanawianych przez NBP) + marży banku. W kredycie 2% zmienny WIBOR/WIRON zastąpiony został stałą wartością 2%, a marże banków (na dzień pisania artykułu) mieszczą się w przedziale 2-2,5%. Oznacza to, że oprocentowanie nominalne kredytu 2% wynosi realnie 4-4,5% w skali roku i jest znacznie niższe od oprocentowania standardowego kredytu.  Preferencyjne warunki będą obowiązywać przez 10 lat (po 5  mogą zostać skorygowane), a po tym okresie oprocentowanie będzie już standardowo zależne od WIRONU. W praktyce nikt nie ma realnych narzędzi aby przewidzieć jak będzie wyglądać nasza przyszła sytuacja geopolityczna za 10 lat i na jakim poziome będą utrzymywać się stopy procentowe. Jeżeli okaże się, że raty znacząco wzrosną, będzie można wydłużyć okres kredytowania o maksymalnie 5 lat i w ten sposób obniżyć ratę.

Bezpieczny Kredyt 2%, jak większość programów rządowych, nie jest przeznaczony dla każdego, ani na każdą nieruchomość. Aby móc z niego w pełni skorzystać i nie utracić dotacji trzeba spełnić kilka warunków.

Wiek kredytobiorcy

Z programu mogą skorzystać jedynie te osoby, które w momencie zawierania umowy nie ukończyły 45 roku życia. Wyjątek: w przypadku kredytu zawieranego przez małżeństwo, wystarczy że jeden z małżonków ma mniej, niż 45 lat.

Pierwsza nieruchomość

Kredyt musi być przeznaczony na zakup/budowę pierwszej nieruchomości. Jeżeli jeden z kredytobiorców posiada (lub w przeszłości posiadał) nieruchomość mieszkalną, to nie może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, nawet jeżeli jest jednym z wielu współwłaścicieli. Wyjątek stanowi odziedziczenie maksymalnie 50% nieruchomości mieszkalnej w spadku.

Kwota kredytu

Niezależnie od zdolności kredytowej, w kredycie 2% można uzyskać maksymalnie 500 000 zł kredytu w przypadku singla, lub 600 000zł kredytu w przypadku małżeństwa lub osoby z dzieckiem.

Wkład własny

W ramach programu na wkład własny można przeznaczyć 200 000zł. Nie ma żadnej możliwości, aby wkład własny podnieść. Z kolei istnieje możliwość zakupy nieruchomości nie posiadając wkładu własnego. W takim przypadku i tak niezbędne jest posiadanie pewnej sumy oszczędności, którymi będzie trzeba pokryć koszty około kredytowe np. prowizja za udzielenie kredytu (w kredycie 2% nie można jej kredytować), sporządzenie aktu notarialnego, wykonanie operatu szacunkowego. Aby czuć się bezpiecznie i móc opłacić wszystkie dodatkowe koszty, oprócz wkładu własnego należy mieć zabezpieczone ok. 30 000zł

Wartość nieruchomości

Finansując nieruchomość środki możemy podzielić na te pochodzące z kredytu i wkładu własnego. Uwzględniając 2 powyższe punkty wartość nieruchomości nie może przekraczać dla singla 700 000zł (500 000zł kredytu + 200 000 zł wkładu własnego), a dla małżeństwa 800 000zł (600 000zł kredytu + 200 000 zł wkładu własnego). Dysponując większą sumą pieniędzy można skorzystać z kredytu na zakup/ budowę samych „murów”. Wykończyć mieszkanie czy dokupić miejsce parkingowe można już za gotówkę

Nadpłata

Z ustawy nie wynika wprost czy kredyt 2% można nadpłacać, czy tej możliwości nie ma. Zarówno pojedynczy specjaliści, ekonomiści jaki i firmy pośrednictwa finansowego a nawet banki mają problem z interpretacją przepisów. Każdy w inny sposób interpretuje jej zapisy. Niektórzy twierdzą, że kredyt nadpłacać można zawsze, inni że można rozpocząć po 3 latach spłaty, a jeszcze inni, że przez 10 lat nie można wcale. Jedni uważają, że nadpłacać można o dowolną kwotę, inni że kwota nadpłat i wkładu własnego nie może przekraczać 200 000zł, a kolejni że w przeciągu pierwszych 10 lat nie można nadpłacić kredytu ani o złotówkę. Co więcej kwestia ewentualnych konsekwencji po nadpłacie ma być rozpatrywana indywidualnie. Oznacza to, że jedna osoba nadpłacając kredyt nadal będzie mogła korzystać z ulg, a inna zostanie ich pozbawiona.
Najbezpieczniej jest przyjąć, że przez 10 lat kredytu nadpłacać nie można.
Myśląc o wcześniejszej spłacie można rozważyć regularne oszczędzanie środków (np. z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego, aby oszczędności „pracowały”) i po 10 latach jednorazowo nadpłacić większą kwotę.

Cel mieszkaniowy

Nieruchomość zakupiona/wybudowana za pomocą kredytu 2% musi być przeznaczona do zamieszkania. Przez okres 10 lat nie można jej sprzedać, wynająć, ani pozostawić niezamieszkałej. Ustawa przewiduje 24 miesiące na wprowadzenie się do nowego mieszkania/domu.

Konsekwencją wyprowadzki, czy wynajmu jest utrata dopłat.

Jeżeli którykolwiek z warunków (np. wyższa wartość nieruchomości) nie jest spełniony, to nie ma możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu 2%. Jeżeli któryś z warunków przestanie być spełniony w trakcie trwania umowy (np. mieszkanie zostanie wynajęte), to kredytobiorca utraci przyszłe dotacje. W szczególnych przypadkach (np. gdy wynajem nie zostanie zgłoszony) może zostać wydana decyzja o zwrocie wszystkich naliczonych dopłat.

Podsumowując Bezpieczny Kredyt 2% daje duże oszczędności, jednak należy pamiętać, że posiada też wiele ograniczeń.

Przeczytaj również

Ubezpieczenie od utraty dochodu, znane także jako ubezpieczenie niezdolności do pracy lub ubezpieczenie utraty zarobków, to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni osobę

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finan

Scroll to Top