Wybierz kategorie

Odpowiedzialność lekarza a naruszenie praw pacjenta

Odpowiedzialność Lekarza a naruszenie praw pacjenta

Bardzo ważną kwestią pozostaje także roszczenie pacjenta z tytułu naruszenia jego praw. W sytuacji takiego zdarzenia nasza odpowiedzialność podobnie jak w przypadku innych szkód pozostaje nieograniczona i możemy odpowiedzieć w pełnej wysokości lub ograniczona jest do wysokości trzykrotności wynagrodzenia brutto.

Czytaj więcej »
Dobrowolne OC lekarza

Dobrowolne OC Lekarza

W przypadku, gdy planujemy zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej, nie mamy ustawowego obowiązku zawarcia żadnej umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Wręcz przeciwnie. W przypadku roszczenia ze strony poszkodowanego pacjenta ponosimy odpowiedzialność finansową w pełnej wysokości, a jej zabezpieczeniem jest cały posiadany przez nas majątek.

Czytaj więcej »
OC Lekarza

Obowiązkowe OC Lekarza

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29. kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Określa ono MINIMALNE sumy gwarancyjne oraz wszelkie wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy pamiętać, że suma gwarancyjna w niej zawarta będzie stanowiła naszą ochronę finansową w przypadku zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty, często wypłacanej poszkodowanemu pacjentowi przez wiele następnych lat.

Czytaj więcej »
Scroll to Top