Wybierz kategorie

Kredyt hipoteczny, a rezydentura

Kredyt hipoteczny a rezydentura

Po zakończeniu stażu lekarz, uzyskuje pełne prawo do wykonywania zawodu i może w dowolny sposób poprowadzić swoją dalszą karierę. Jedną z częściej wybieranych ścieżek kariery jest rezydentura, podczas której lekarz zdobywa specjalizację. Rezydentura w zależności od specjalizacji trwa 4-6 lat. Zgodnie z ustawą odbywa się w ramach Umowy o Pracę na czas określony jest finansowana z Budżetu Państwa kwotą równą 1,18*średnia krajowa za ubiegły rok. Mniej chętnie wybierane szpitale, na mniej chętnie wybieranych specjalizacjach mogą z własnego budżetu oferować dodatkową kwotę do „podstawy”

Czytaj więcej »
Kredyt hipoteczny, a staż podyplomowy

Kredyt hipoteczny a staż podyplomowy

Po zakończeniu edukacji młody lekarz, chcąc uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu, rozpoczyna staż podyplomowy, który trwa przez 13 miesięcy. Wszyscy stażyści, niezależnie od miejsca odbywania stażu, pracują w oparciu o umowę o pracę na czas określony i zarabiają 0,95% średniej krajowej…

Czytaj więcej »
zdolność i wiarygodność

Bezpieczny kredyt 2%- zdolność i wiarygodność kredytowa

Rata każdego kredytu składa się z 2 części: kapitałowej (o tę część pomniejsza się saldo zadłużenia) oraz odsetkowej (odsetki naliczone od kapitału pozostałego do spłaty). Standardowo kredytobiorca decydując się na kredyt hipoteczny może zdecydować się ratę:

malejącą: w każdym miesiącu spłacana jest taka sama część kapitału i jednocześnie coraz mniejsza część odsetkowa, dzięki czemu w każdym miesiącu rata jest niższą
stałą: w początkowym okresie spłacane są głównie odsetki, z biegiem czasu spłacany kapitał rośnie.
Decydując się na ratę malejącą w początkowym okresie jest ona znacznie wyższa od raty stałej, ale całkowity koszt kredytu jest zdecydowanie niższy.

Czytaj więcej »
Bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2% – rata, oprocentowanie i ograniczenia

W kredycie 2% kredytobiorca wyboru nie ma. Przez pierwsze 10 lat (gdy naliczane są preferencyjne warunki kredytu) obowiązuje rata malejąca, a w pozostałym okresie rata stała. Taka połączona konstrukcja raty mocno utrudnia samodzielne obliczenia w kalkulatorach kredytowych (np. chcąc zaplanować wcześniejszą spłatę kredytu niezbędna jest konsultacja ze specjalistą). Na dzień pisania artykułu można przyjąć, że rata w kredycie 2% jest niższa o ok. 1000zł niż w standardowym kredycie hipotecznym na tą samą kwotę.

Czytaj więcej »
Bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2% – informacje podstawowe

Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2% jest rodzajem kredytu hipotecznego zaciąganym na preferencyjnych warunkach. Ulgi naliczane są przez pierwsze 10 lat trwania, a po tym okresie kredyt przekształci się w „standardowy”, zależny od referencyjnej stopy procentowej ustanawianej przez NBP.

Czytaj więcej »
Scroll to Top