Author name: phi_med

Polisa OC lekarza stażysty

Co swym zakresem obejmuje polisa? Łączna składka: 180 zł/13 msc Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie klauzula nr 9 naruszenie praw pacjenta – podlimit SG 5000/5000 EUR dla każdego stażysty 2. Ubezpieczenie dla tych, którzy chcieliby mieć ochronę na wyższym poziomie, z wyższymi sumami ubezpieczeń zarówno w samym OC, jak i klauzulach dodatkowych (klauzula 9- naruszenie […]

Polisa OC lekarza stażysty Read More »

Odpowiedzialność cywilna na stażu podyplomowym

Staż podyplomowy to czas wielu nowych wyzwań i doświadczeń. To możliwość nabywania nowych umiejętności, ale i pierwsze przyjęcie na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka. Powszechnie powtarzany jest osąd, że staż to także ostatni etap kariery lekarza, podczas którego może on popełniać błędy, nie ponosząc ich konsekwencji. Czy jednak rzeczywiście na stażu jednak

Odpowiedzialność cywilna na stażu podyplomowym Read More »

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU PRZEZ OSOBĘ WYKONUJĄCĄ ZAWÓD LEKARZA – PZU

Data dodania: 03.05.2024       Czas czytania: 10 min Jak w przypadku każdego „pełnego” ubezpieczenia od utraty dochodu również produkt oferowany przez głównego polskiego ubezpieczyciela daje możliwość zabezpieczenia zarówno trwałej, jak i czasowej niezdolności do pracy. Jak już wspominaliśmy w poprzednich artykułach „diabeł tkwi jednak w szczegółach”, a w tym wypadku w definicjach używanych przez

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU PRZEZ OSOBĘ WYKONUJĄCĄ ZAWÓD LEKARZA – PZU Read More »

Kredyt hipoteczny, a rezydentura

Kredyt hipoteczny a rezydentura

Po zakończeniu stażu lekarz, uzyskuje pełne prawo do wykonywania zawodu i może w dowolny sposób poprowadzić swoją dalszą karierę. Jedną z częściej wybieranych ścieżek kariery jest rezydentura, podczas której lekarz zdobywa specjalizację. Rezydentura w zależności od specjalizacji trwa 4-6 lat. Zgodnie z ustawą odbywa się w ramach Umowy o Pracę na czas określony jest finansowana z Budżetu Państwa kwotą równą 1,18*średnia krajowa za ubiegły rok. Mniej chętnie wybierane szpitale, na mniej chętnie wybieranych specjalizacjach mogą z własnego budżetu oferować dodatkową kwotę do „podstawy”

Kredyt hipoteczny a rezydentura Read More »

KREDYT HIPOTECZNY, A INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

Kredyt Hipoteczny a Indywidualna Praktyka Lekarska – wszystko co musisz wiedzieć

Prowadząc Indywidualną Praktykę Lekarską można starać się o uzyskanie kredytu hipotecznego, na podobnych zasadach, jak osoby na etacie. Szczegółowe warunki, które trzeba spełni są zależę od poszczególnego banku. Banki decydują również o dokumentach, które należy im dostarczyć

Kredyt Hipoteczny a Indywidualna Praktyka Lekarska – wszystko co musisz wiedzieć Read More »

zdolność i wiarygodność

Bezpieczny kredyt 2%- zdolność i wiarygodność kredytowa

Rata każdego kredytu składa się z 2 części: kapitałowej (o tę część pomniejsza się saldo zadłużenia) oraz odsetkowej (odsetki naliczone od kapitału pozostałego do spłaty). Standardowo kredytobiorca decydując się na kredyt hipoteczny może zdecydować się ratę:

malejącą: w każdym miesiącu spłacana jest taka sama część kapitału i jednocześnie coraz mniejsza część odsetkowa, dzięki czemu w każdym miesiącu rata jest niższą
stałą: w początkowym okresie spłacane są głównie odsetki, z biegiem czasu spłacany kapitał rośnie.
Decydując się na ratę malejącą w początkowym okresie jest ona znacznie wyższa od raty stałej, ale całkowity koszt kredytu jest zdecydowanie niższy.

Bezpieczny kredyt 2%- zdolność i wiarygodność kredytowa Read More »

Bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2% – rata, oprocentowanie i ograniczenia

W kredycie 2% kredytobiorca wyboru nie ma. Przez pierwsze 10 lat (gdy naliczane są preferencyjne warunki kredytu) obowiązuje rata malejąca, a w pozostałym okresie rata stała. Taka połączona konstrukcja raty mocno utrudnia samodzielne obliczenia w kalkulatorach kredytowych (np. chcąc zaplanować wcześniejszą spłatę kredytu niezbędna jest konsultacja ze specjalistą). Na dzień pisania artykułu można przyjąć, że rata w kredycie 2% jest niższa o ok. 1000zł niż w standardowym kredycie hipotecznym na tą samą kwotę.

Bezpieczny Kredyt 2% – rata, oprocentowanie i ograniczenia Read More »

Scroll to Top